Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Youth Service participants put safeguarding in the picture

Aelodau o'r Gwasanaeth Ieuenctid yn codi ymwybyddiaeth am ddiogelu


Summary (optional)
start content

Aelodau o'r Gwasanaeth Ieuenctid yn codi ymwybyddiaeth am ddiogelu

Mae pobl ifanc sy’n rhan o sesiynau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi bod yn canolbwyntio ar nodi Wythnos Ddiogelu (13-17 Tachwedd). Gofynnwyd iddynt gyflwyno darn o waith celf ar y thema ‘Beth sy’n gwneud i mi deimlo’n ddiogel’.

Cafodd y gwaith ei feirniadu gan y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg sy’n gyfrifol am y Gwasanaeth Ieuenctid, y Cynghorydd Hannah Fleet a’r Cynghorydd Elizabeth Roberts, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu.

Cafodd yr holl waith argraff fawr ar y beirniaid a dewiswyd Bella Lehart o glwb ieuenctid Peulwys fel enillydd. Cafodd Amy Woodbridge o glwb ieuenctid Bae Cinmel yr ail wobr a daeth Lily Gill o glwb ieuenctid Bae Cinmel yn drydydd. 

Bydd y tri darn buddugol yn cael eu troi’n ddigidol a’u harddangos yn adeiladau cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod a sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i fyw bywydau llawn a hapus. I wybod mwy am ddiogelu ewch i: https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/

Mae tua 300 o unigolion, rhwng 11 a 25 oed yn cymryd rhan yn sesiynau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy ledled y sir bob wythnos. Am fwy o wybodaeth, ewch i: Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

Wedi ei bostio ar 17/11/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content