Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Ydych chi'n ddefnyddiwr gwasanaeth gofal cymdeithasol neu'n ofalwr di-dâl?

Ydych chi'n ddefnyddiwr gwasanaeth gofal cymdeithasol neu'n ofalwr di-dâl?


Summary (optional)
A yw’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn cael effaith arnoch chi?
start content

Hoffai Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru wybod am eich profiadau chi o ofal a chefnogaeth o dan y Ddeddf.

Gallwch ddod i wybod mwy am yr astudiaeth drwy wylio'r ffilm fer ddwyieithog hon.

 

Os oes gennych unrhyw beth i’w ddweud ynghylch yr effaith y mae’r Ddeddf yn ei chael, defnyddiwch un o’r cysylltiadau isod i gael dweud eich dweud.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content