Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Ydych chi'n chwilio am leoliad i gynnal cyfarfod, parti, neu leoliad parhaol ar gyfer eich sefydliad?

Ydych chi'n chwilio am leoliad i gynnal cyfarfod, parti, neu leoliad parhaol ar gyfer eich sefydliad?


Summary (optional)
Mae Bryn Cadno ym Mae Colwyn Uchaf yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am ofod i’w logi, sy’n cynnig ystafelloedd cyfarfod, neuadd fawr a chyntedd, ystafell gyfrifiaduron a chegin.
start content

Mae’r lleoliad yn cynnig prisiau cystadleuol ar gyfer llogi un waith neu logi’n rheolaidd ac mae'n amlbwrpas, gydag ystafelloedd amrywiol eu maint. Mae cegin sy’n cynnwys ystod o offer, yn ogystal â thoiledau (yn cynnwys toiledau anabl) a lifft.

Efallai eich bod yn chwilio am rywle i gynnal sesiynau rheolaidd? Mae maes parcio ar safle Bryn Cadno, yn ogystal â safle bws gyferbyn ag o, felly mae’n lleoliad delfrydol i groesawu llawer o bobl. 

Cysylltwch am ragor o fanylion

Rydym yn derbyn archebion trwy gydol y flwyddyn, felly os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â ni:

Gweler hefyd:

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content