Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllideb 2019/20


Summary (optional)
start content

Y Cyng. Sam Rowlands yn sôn am y broses gyllidebol yn dilyn y Pwyllgor Craffu ar 1 Hydref 2018.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content