Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych - Diweddariad Haf 2019

Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych - Diweddariad Haf 2019


Summary (optional)
start content

Gweler yr wybodaeth ddiweddaraf gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar gynnydd yn unol â blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (grymuso’r gymuned, lles meddwl da a gwytnwch amgylcheddol), adroddiad blynyddol 2018/19, cydbwyllgor craffu ar y BGC ac ymweliadau safle. 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content