Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau


Summary (optional)
start content

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, mae grantiau Ardrethi Annomestig a grantiau Dewisol Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol i dalu am y cyfnod rhwng 25 Ionawr a diwedd Mawrth 2021 ar gyfer busnesau y mae cyfyngiadau cenedlaethol yn effeithio arnynt.

Bydd rhagor o wybodaeth am barhad y cynllun yn cael ei gyhoeddi yn yr wythnos sy’n dechrau ar 1 Chwefror.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content