Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Protocol Brys Tywydd Difrifol (SWEP)

Protocol Brys Tywydd Difrifol (SWEP)


Summary (optional)
Lloches yn ystod tywydd difrifol
start content

Mae’r Protocol Brys Tywydd Garw yn cael ei sbarduno yn ystod cyfnodau o dywydd garw.   Yn ystod y cyfnod hwn, bydd unrhyw un sy’n cysgu allan yn cael ei ystyried ar gyfer lloches brys i ddianc rhag amodau tywydd garw.

Sut i gysylltu gyda ni

Prif Rif Datrysiadau Tai Conwy: 0300 124 0050
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am – 4.00pm
E-bost: housingsolutions@conwy.gov.uk
Galw Gofal y tu allan i oriau: 0300 123 6688

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content