Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau archived Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018 Gwneud cais i gymryd rhan yn yr orymdaith seremonïol

Galw ar bob Cyn-filwr


Summary (optional)
Mae trefnwyr Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018 yn gwahodd ceisiadau oddi wrth Gyn-Filwyr i gymryd rhan yn yr orymdaith seremonïol.
start content

Bydd yr orymdaith seremonïol hon yn digwydd ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn 30 Mehefin 2018. Mae hwn yn ddiwrnod arbennig i lawer, a gofynnir i Gyn-filwyr o bob rhan o’r sir a’r Tri Gwasanaeth i ymgeisio i ymuno â’r orymdaith.

Os hoffech chi gymryd rhan, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Cofrestrwch eich diddordeb i gymryd rhan yn yr orymdaith drwy lenwi’r ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd ei lawrlwytho isod a’i dychwelyd i digwyddiadau@conwy.gov.uk 

neu ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post i:

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU.

Rydym yn hapus iawn gyda’r ymateb i gymryd rhan yn yr orymdaith ond mae yna lefydd yn parhau ar gael, anfonwch eich ffurflenni cofrestru erbyn 22/03/2018 fan bellaf. 

Mae pawb sydd wedi cofrestru cyn 28/02/18 yn sicr o gael lle yn yr orymdaith.

Gweler hefyd:

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content