Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Canolfan Ddiwylliant Conwy


Summary (optional)
Nod prosiect Canolfan Ddiwylliant Conwy yw creu canolfan ragoriaeth newydd arloesol ar gyfer diwylliant, treftadaeth a'r celfyddydau yn Sir Conwy, wedi’i leoli ar safle'r Hen Ysgol, Bodlondeb, yn nhref Conwy.
start content

Beth yw hyn?

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn brosiect cydleoli arloesol a fydd yn cynnwys:

  • Llyfrgell ardal newydd ar gyfer Conwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno
  • Cartref newydd i Archifdy Conwy
  • Canolfan y celfyddydau a threftadaeth gyda dehongliad rhyngweithiol a chasgliadau hanesyddol yn cael eu harddangos
  • Gofod Ieuenctid
  • Rhaglen o gyfleoedd hyfforddi achrededig ar gyfer pobl o bob oed
  • Cyfleoedd cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr i bobl ar draws y sir

Ar ba gam mae'r prosiect?

Ym mis Rhagfyr 2015 derbyniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y newyddion cyffrous fod Cronfa Treftadaeth y Loteri yn mynd i ariannu cam datblygu ein prosiect i greu Canolfan Ddiwylliant i Gonwy.

Cyflwynwyd y cais cynllunio i Awdurdod Cynllunio Conwy ac fe'i cymeradwywyd ym mis Mawrth 2017.

Mae’r pecyn ariannu wrthi’n cael ei gwblhau.

Mae’r broses ar gyfer penodi contractwr yn cychwyn trwy gyhoeddi holiadur cyn-gymhwyso, cyn rhoi dogfen dendro i’r contractwyr sy’n ymateb. 

Cafodd yr holiadur cyn-gymhwyso ei hysbysebu ar GwerthwchiGymru yn yr haf ac mae wedi denu nifer o ymatebion o ansawdd. Disgwylir i’r contract ar gyfer y gwaith adeiladu gael ei ddyfarnu ym mis Rhagfyr.

Cynlluniau

Cysylltwch â: Gwasanaeth Diwylliant a Gwybodaeth, CBSC, Adeilad Llyfrgell Llandudno, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP.

Ebost: llyfrgell@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576139.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy