Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni - Sut i gysylltu â'r Cyngor


Summary (optional)
start content

Ar-lein (mae’r ffurflenni hyn yn cael eu monitro yn ystod oriau swyddfa)

Neu gallwch anfon ymholiadau cyffredinol at gwybodaeth@conwy.gov.uk

Ffôn

 Prif switsfwrdd y Cyngor

  • Switsfwrdd:  01492 574000
  • Ffôn Testun : Deialwch 18001 a rhif y gwasanaeth yr ydych yn dymuno cysylltu â nhw (e.e.  18001 01492 575337 ar gyfer Ailgylchu a Gwastraff)
  • Cynnal Ffyrdd ar Frys (tu allan i oriau swyddfa): 01492 515777
  • Achosion brys eraill (tu allan i oriau swyddfa):    01492 515777

Nodwch gellir recordio unrhyw alwadau ffôn i, neu o’r Cyngor i ddibenion hyfforddiant a monitro.

Ysgrifenwch atom yn:

PO Box 1
CONWY
LL30 9GN
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy