Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Diogelu Data


Summary (optional)
Gelwir y rheolau sy’n llywodraethu ein defnydd ni o ddata personol yn Egwyddorion Diogelu Data.
start content

Yn unol â'r egwyddorion, mae’n rhaid i ni:

  • Ddefnyddio data personol yn ôl set o amodau a geir yn y Ddeddf Diogelu Data yn unig. Mae hyn fel arfer yn golygu mai ond pan fo'r gyfraith ei angen y byddwn yn ei defnyddio, neu gyda'ch caniatâd chi
  • Defnyddio data personol yn gyfreithlon ac yn deg. Byddwch fel arfer yn cael gwybod os defnyddir data amdanoch chi
  • Cadw digon o ddata amdanoch i ddarparu gwasanaethau effeithiol. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cadw mwy o ddata nag sy’n rhaid
  • Sicrhau bod y data rydym yn ei gadw’n gywir ac yn ddiweddar
  • Peidio â chadw data am gyfnod hwy nag sydd ei angen arnom
  • Eich galluogi chi i fynd at eich data personol yn ogystal â rhwystro defnydd o ddata sy’n achosi niwed neu ofid annheg
  • Sicrhau y cedwir yr holl ddata personol yn ddiogel a chymryd camau i rwystro eich data rhag mynd ar goll neu gael ei ddwyn

Dogfennau perthnasol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy