top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Gwaith Mawr ar y systemau TG a ffonau

Gwaith Mawr ar y systemau TG a ffonau


Summary (optional)
start content

Dros yr wythnosau nesaf, bydd tîm TG y Cyngor yn gwneud rhai newidiadau hanfodol i'r systemau TG wrth i ni symud gwasanaethau a staff i swyddfeydd Coed Pella.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i osgoi unrhyw effaith, ond efallai y bydd adegau pan fydd ein systemau gwefan, ffôn neu e-bost yn cael eu heffeithio. Pe baech yn cael problem wrth geisio cysylltu â ni, rhowch gynnig arall arni mewn ychydig funudau neu ddefnyddio dull arall o gysylltu gyda ni.

Diolch i chi am eich amynedd.

Gwasanaeth TGCh a Thrawsnewid Digidol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy