Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Clefydau Heintus


Summary (optional)
Rydym yn monitro rheolaeth ac ataliaeth achosion o glefyd heintus. Mae achosion yn cael eu hymchwilio i adnabod yr achos a lleihau lledaeniad o’r haint.
start content

Mae clefydau heintus yn cael eu hachosi gan ficro-organebau megis bacteria neu firysau. Gall bobl gael eu heintio drwy:

  • Bwyta bwyd wedi’i heintio. Ewch i wefan NHS Choices i gael rhagor o wybodaeth.
  • Yfed dŵr wedi’i heintio 
  • Anadlu aer wedi’i heintio
  • Cyswllt gydag unigolyn heintus
  • Cyswllt gydag arwynebau wedi’i heintio
  • Cyswllt gydag anifeiliaid
  • Cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau hamdden e.e. nofio yn y môr neu mewn llynnoedd
  • Gweithleoedd
  • Cyfarpar (e.e arferion tatŵ anniogel)

Afiechydon heintus yn y gweithle

Os ydych yn gweithio yn y diwydiant bwyd, sector gofal neu’n mynychu ysgol neu feithrinfa, mae gennych ddyletswydd i roi gwybod am eich salwch i’ch cyflogwr neu’r unigolyn sy’n rheoli.

end content