Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Tir ac Eiddo Eiddo'r Cyngor Sydd Ar Werth Neu ar Osod

Eiddo'r Cyngor sydd Ar Werth neu Ar Osod


Summary (optional)
Mae'r Adran Ystadau a Rheoli Asedau yn delio gyda gwerthu a gosod eiddo diangen, sy'n gallu cynnwys cartrefi gofal, swyddfeydd, tir datblygu, cyfleoedd datblygu o fewn adeiladau'r Cyngor sydd wedi'u digomisiynu, tir amwynder neu erddi, daliadau tir pori a thir amaethyddol.
start content

Wrth i'r Cyngor adolygu ei asedau, efallai nad oes angen rhai ohonynt a gellir cael gwared arnynt trwy werthu rhydd-ddaliad (Ar Werth), neu eu rhoi ar brydles (Ar Osod).

Nid yw'r Awdurdod yn cadw rhestr bostio o ymgeiswyr sy'n chwilio am eiddo'r Cyngor sydd ar werth, ac mae'n argymell bod y rhai sy'n awyddus i gaffael tir ac adeiladau yn adolygu'r hyn sydd ar gael drwy wirio gwefan CBSC yn rheolaidd a thrwy fân hysbysebion y wasg leol. Gweler isod am fanylion unrhyw eiddo sydd ar werth ar hyn o bryd.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content