Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Tir ac Eiddo Eiddo'r Cyngor Sydd Ar Werth Neu ar Osod

Eiddo'r Cyngor Sydd Ar Werth Neu ar Osod


Summary (optional)
Mae'r Adran Ystadau a Rheoli Asedau yn delio gyda gwerthu a gosod eiddo diangen, sy'n gallu cynnwys cartrefi gofal, swyddfeydd, tir datblygu, cyfleoedd datblygu yn adeiladau'r Cyngor sydd wedi'u digomisiynu, tir amwynder neu erddi, daliadau tir pori a thir amaethyddol.
start content

Wrth i'r Cyngor adolygu ei asedau, efallai nad oes angen rhai ohonynt a gellir cael gwared arnynt trwy werthu rhydd-ddaliad (Ar Werth), neu eu rhoi ar brydles (Ar Osod).

Nid yw'r Awdurdod yn cadw rhestr bostio o ymgeiswyr sy'n chwilio am eiddo'r cyngor sydd ar werth, ac yn argymell bod y rhai sy'n awyddus caffael tir ac adeiladau yn adolygu'r hyn sydd ar gael drwy wirio gwefan CBSC yn rheolaidd a thrwy adran ddosbarthedig y wasg leol. Gweler isod am fanylion unrhyw eiddo sydd ar werth ar hyn o bryd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy