Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedu Tacsi


Summary (optional)
Gwybodaeth ar Drwyddedu Tacsis ar gyfer ymgeiswyr presennol a newydd
start slider

end slider
start grid

Mae dau fath o Dacsi-

Cerbyd Hacni a Hurio Preifat

  • Gellir hurio cerbyd hacni ar ranc, ei alw yn y stryd neu ei archebu trwy weithredwr.
  • Dim ond trwy weithredwr y gellir archebu cerbyd hurio preifat.

Rhaid i’r gyrrwr, gweithredwr a’r cerbyd gael ei drwyddedu gan yr un awdurdod

Gellir cwblhau pob cais ar-lein


start grid

end grid

 

Gwybodaeth ar COVID


start grid-more

end grid-more
end grid