Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedu Tacsi


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Gellir adnewyddu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbyd preifat ar-lein ac mae’n rhaid llenwi cais ar amser. 

  • Cysylltir â gyrwyr sydd angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a DVLA yn unigol. 
  • Bydd gyrwyr sydd angen prawf meddygol angen gwneud hunan-ddatganiad.

Gellir adnewyddu trwydded Cerbyd Hacni a Cherbyd Hurio Preifat ar-lein a dylid ymgeisio ar amser (Ni chaiff unrhyw gerbyd ei wahardd/dirymu* cyn belled â’ch bod yn adnewyddu ar amser).

  • *Bydd cerbydau Tystysgrif Cydymffurfio wedi dod i ben/heb yswiriant nad ydynt ar y ffordd yn cael adnewyddu ond yn derbyn hysbysiad atal dros dro (heb unrhyw golled) fydd yn cael ei ddileu ar ôl cyflwyno tystysgrif yswiriant/tystysgrif cydymffurfio.
  • *Mae’n rhaid rhoi gwybod am unrhyw gerbyd sydd wedi bod mewn damwain neu wedi’i ddifrodi a bydd yn cael ei archwilio gan Swyddog Gorfodi.

Mae’r rhan fwyaf o orsafoedd prawf yn agored ac yn gallu parhau i ddarparu prawf Tystysgrif Cydymffurfio/MOT drwy apwyntiad, maent yn dilyn canllawiau Llywodraeth y DU, bydd manylion cyswllt yn cael eu diweddaru’n wythnosol.

Manylion cyswllt gorsafoedd prawf:

EnwCyfeiriadRhif Ffôn
ATS Llandudno   Orme View The Promenade Llandudno Conwy LL30 1BG 01492 874874 
Beacon Garage   12 Garage Street Llandudno Conwy LL30 1DW 01492 877880 
Berrys Whitehall Road Rhos on Sea Colwyn Bay Conwy LL28 4ET 01492 544566 
Central Garage Betws Road Llanrwst Conwy LL26 0HE 01492 640445
K G Motorsport    The Old Mill High Street Abergele Conwy LL22 7AR 01745 824979
Reno Tech North Wales Ltd   Unit 104 – 105, Ffordd Maelgwyn, Tre Marl Industrial Estate,
Llandudno Junction Conwy LL31 9PN 
01492 584279 
Rhos Motors Rhos Industrial Estate Church Road Rhos on Sea Conwy LL28 4YX 01492 551050

Covid-19 Newyddlen Tacsi Rhifyn 2 (Ffeil PDF)

Gorchudd Wyneb (Ffeil Word)

Cyngor ar Dacsis a Cherbydau Hurio Preifat – Rhwystr/Sgrîn Ddiogelwch Dros Dro(Ffeil Word)

Canllawiau Trafnidiaeth Cymru 

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy