Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Marchnadoedd a Digwyddiadau Marchnadoedd a Ffeiriau Marchnadoedd (gwybodaeth i fasnachwyr)

Marchnadoedd (gwybodaeth i fasnachwyr)


Summary (optional)
Gwneud cais i fod yn fasnachwr marchnad.
start content

Beth mae'n rhaid i chi ei wneud

Mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Swyddog Datblygu Marchnad a chwblhau ffurflen gais.

Beth mae'n rhaid i ni ei wneud

  • Gwiriwch bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
  • Gwiriwch bod gennych nwyddau addas a chyfreithiol
  • Gwiriwch bod gennych stondin marchnad addas

Beth sy'n digwydd nesaf

Byddwch yn cael cynnig lleoliad stondin (bydd stondinau Masnachwyr newydd Bae Colwyn i gyd ar Ffordd yr Orsaf).

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Gellir cael yswiriant gan y Gymdeithas Masnachwyr Marchnad http://www.nmtf.co.uk

Mecanweithiau iawndal:

Dim deddfwriaeth

Marchnad Bae Colwyn - Llanrwst - Amodau Gweithredu

end content