Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Adfywio Adfywio Bae Colwyn Swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn Gwerth Cymdeithasol / Ymgysylltu â'r Gymuned

Gwerth Cymdeithasol / Ymgysylltu â'r Gymuned


Summary (optional)
Yma fe welwch y newyddion, mentrau a phrosiectau diweddaraf sy'n cael eu gwneud gan Bowmer a Kirkland (B & K) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, i gyflawni’r Cynllun Gwerthoedd Cymdeithasol sy’n gysylltiedig â Swyddfeydd Newydd Bae Colwyn.
start content

Mae gan y prif gontractwr, Bowmer and Kirkland (B & K), gyfrifoldeb cytundebol i weithio gyda'r gymuned leol i ddatblygu Cynllun Gwerth Cymdeithasol, a gafodd ei ddatblygu fel rhan o’u hymrwymiad i adeiladu swyddfeydd newydd.

Mae ystod o fentrau wedi eu cynnig ac maent yn cynnwys:

  • Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr
  • Ymweliadau ag ysgolion
  • Cynlluniau prentisiaeth
  • Defnyddio masnach/gwasanaethau/deunydd lleol lle bo modd
  • Mentrau nawdd
  • Digwyddiadau Ymgysylltu â’r Gymuned

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy