Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau Cyfreithiol


Summary (optional)
start content
Mae'r Adain Gyfreithiol yn darparu gwasanaeth cyfreithiol i'r Cyngor. Ein nod yw darparu Gwasanaeth Cyfreithiol ymatebol, cost effeithiol a chyngor o'r safon uchaf i'r Cyngor, ei Bwyllgorau a'i Gyfarwyddiaethau a chyrff cyhoeddus eraill a chleientiaid.

Mae'r Adain wedi ei hachredu dan y Cynllun Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Dyma'r prif feysydd gwaith:

 • Cyfraith ac Ymarfer Llywodraeth Leol               
 • Cyfreithiad a Hawliau Dynol
 • Gofal Plant
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion ac Iechyd Meddwl
 • Apeliadau Addysg
 • Deliadau Eiddo, tir comin ac elusennau
 • Priffyrdd
 • Cynllunio
 • Contractau
 • Tai
 • Trwyddedu
 • Diogelu Data
end content