Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Strategaeth ariannol tymor canolig

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig


Summary (optional)
Mae'r strategaeth ariannol tymor canolig (SATC) yn nodi siâp cyffredinol cyllideb y Cyngor ac mae'n cynrychioli model cadarn o ofynion ariannol y Cyngor ar gyfer y lefelau darparu gwasanaethau a gynlluniwyd yn y tymor canolig.
start content

Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC) hon yn nodi dull strategol y Cyngor i reoli ei gyllid ac yn amlinellu rhai o'r materion ariannol a fydd yn wynebu'r Cyngor dros y pedair blynedd nesaf.

Mae'r gwaith o gyflawni'r strategaeth yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael trwy setliadau Llywodraeth Cymru (LlC) ac ar lwyddiant y Cyngor wrth alinio adnoddau i'w nodau a blaenoriaethau.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2023 - 2025 (PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content