Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Talu am Ofal


Summary (optional)
Os ydych wedi eich asesu gan Gonwy fel unigolyn sydd angen cymorth neu ofal, yn eich cartref eich hun neu mewn cartref gofal, mae gennych hawl i gael asesiad ariannol i benderfynu a fydd y Cyngor yn helpu tuag at y costau.
start slider
start slider end slider
end slider
start grid end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy