Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Cofrestru


Summary (optional)
start content

Gall ffioedd newid, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru i gael manylion pellach.

Dylid gwneud pob siec ac archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'.

GwasanaethPris (Ebrill 2020 / Mawrth 2021)
Tystysgrifau (Geni, Marwolaeth a Phriodi) £11*
Gwasanaeth cyflym (24 awr) £35*
Chwiliad Cyffredinol £18*
Postio a Phecynnu £3
Rhybudd o Briodas o £35*
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £50*
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £75*
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - adnewyddiad (trwydded 3 blynedd) £950
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - Ceisiadau Newydd (trwydded 3 blynedd) £1,000
Apwyntiad gwirio ID (Cynllun Setliad yr UE) £14
Seremoni Preifat  £120 unigol
Seremoni Preifat  £150 teulu

 
* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

Ffioedd ar gyfer newidiadau i'r cofrestriadPris
Newid enw cyntaf o fewn 12 mis i gofrestru genedigaeth £40*
Ystyriaeth o gywiriad gan Gofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol £75*
Ystyriaeth o gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90*

 
 Gwasanaethau Sifil

Lleoliad Dydd / AmserPris Ebrill 2020 -   Mawrth 2021
Swyddfa Gofrestru, Neuadd y Dref, Llandudno  2 dyst yn unig Dydd Llun-ddydd Gwener 10yb a cyn 12yp £57*
Priodasau Eglwysi a Chapeli   Dydd Llun-ddydd Sadwrn 10yb a cyn 3yp £97*
Ystafell Tudno, Neuadd y Dref, Llandudno 15 gwestai (uchafswm)** Dydd Llun-ddydd Sadwrn 10yb a cyn 5yp £195
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm)** Dydd Llun-ddydd Sadwrn 10yb a chyn 5yp £250
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm)** Dydd Llun-ddydd Sadwrn 6yp a cyn 8yp £350
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 160 gwestai   (uchafswm)** Dydd Llun-ddydd Sadwrn 10yb a cyn 5yp £310
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 160 gwestai   (uchafswm)** Dydd Llun-ddydd Sadwrn 6yp a cyn 8yp £350
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Llun - ddydd Iau 10yb a cyn 5yp £395
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Gwener rhwng 10yb a cyn 5yp £410
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sadwrn rhwng 10yb a cyn 6yp £425
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sul rhwng 10yb a cyn 6yp £450
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Wyliau Banc  10yb -a cyn 6yp £520
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Llun-ddydd Sadwrn 6yp a cyn 8yp £520
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sul a Wyliau Banc 6yp a cyn 8yp £625

 
Seremoniau Dathlu

Lleoliad Dydd / AmserPris Ebrill 2020 - Mawrth 2021
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm)** Dydd Llun-ddydd Gwener cyn 6yp £175
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm)** Dydd Sadwrn cyn 6yp £200
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Llun - ddydd Gwener cyn 6yp £235
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sadwrn cyn 6yp £260
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Ddydd Sul cyn 6yp £295
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Wyliau Banc cyn 6yp £360


* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

** Oherwydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol gall y cymhwysedd mwyaf ar gyfer Ystafell Tudno, Ystafell Conwy a’r Neuadd Ymgynnull fod yn wahanol i’r hyn a hysbysebir. Ffoniwch  01492 576525 i gael mwy o wybodaeth.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy