Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Cofrestru


Summary (optional)
start content

Gall ffioedd newid, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru i gael manylion pellach.

Dylid gwneud pob siec ac archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'.

GwasanaethPris (Mawrth 2019 /2020)
Tystysgrifau (Geni, Marwolaeth a Phriodi) £11*
Gwasanaeth cyflym (24 awr) £35*
Chwiliad Cyffredinol £18*
Postio a Phecynnu £3
Rhybudd o Briodas o £35*
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £50*
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £75*
Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - adnewyddiad (trwydded 3 blynedd) £900
Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - Ceisiadau Newydd (trwydded 3 blynedd) £1,000
Newid y gofrestr ar gyfer Eiddo Cymeradwy £50
Ychwanegu ystafell i Eiddo Cymeradwy £125
Apwyntiad gwirio ID (Cynllun Setliad yr UE) £14
Seremoni Preifat  £120 unigol
Seremoni Preifat  £150 teulu

 
* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

Ffioedd ar gyfer newidiadau i'r cofrestriadPris
Newid enw cyntaf o fewn 12 mis i gofrestru genedigaeth £40*
Ystyriaeth o gywiriad gan Gofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol £75*
Ystyriaeth o gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90*

 
 Gwasanaethau Sifil

Lleoliad Dydd / AmserPris Ebrill 2019 -   Mawrth 2020
Swyddfa Gofrestru, Neuadd y Dref, Llandudno  2 dyst yn unig Dydd Llun-ddydd Gwener rhwng 10am a chyn 12 canol dydd £57*
Priodasau Eglwysi a Chapeli   Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 10am a chyn 3pm £97*
Ystafell Tudno, Neuadd y Dref, Llandudno 15 gwestai (uchafswm) Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 10am a chyn 5pm £180
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm) Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 10am a chyn 5pm £235
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm) Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 6pm a chyn 8pm £310
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 160 gwestai   (uchafswm) Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 10am a chyn 5pm £285
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 160 gwestai   (uchafswm) Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 6pm a chyn 8pm £350
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Llun - ddydd Iau rhwng 10am a chyn 5pm £375
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Gwener rhwng 10am a chyn 5pm £395
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sadwrn rhwng 10am a chyn 6pm £415
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sul rhwng 10am a chyn 6pm £435
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Gwyliau Cyhoeddus  10am -a chyn 6pm £495
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Llun-ddydd Sadwrn rhwng 6pm a chyn 8pm £510
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sul a Gwyliau Cyhoeddus rhwng 6pm a chyn 8pm £610

 
Seremoniau Dathlu

Lleoliad Dydd / AmserPris Ebrill 2019 - Mawrth 2020
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm) Dydd Llun-ddydd Gwener rhwng 10am a chyn 5pm £150
Ystafell Conwy, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai (uchafswm) Dydd Sadwrn hyd at 6pm £180
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Llun - ddydd Gwener rhwng 10am a chyn 5pm £220
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sadwrn rhwng 10am a chyn 6pm £240
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Dydd Sul rhwng 10am a chyn 6pm £270
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo h.y. gwesty ac ati   Gwyliau Cyhoeddus 10am a chyn 6pm £340


* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy