Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Cofrestru


Summary (optional)
start content

Gall ffioedd newid, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru i gael manylion pellach.

Dylid gwneud pob siec ac archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'.

GWASANAETHCOST EBR 2020 - MAW 2021COST EBR 2021 - MAW 2022
Tystysgrifau (Geni, Marwolaeth a Phriodi) £11* £11
Gwasanaeth cyflym (24 awr) £35* £35
Chwiliad Cyffredinol £18* £18
Postio a Phecynnu   £3
Rhybudd o Briodas o £35* from £35*
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £50* £50
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £75* £75
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - adnewyddiad (trwydded 3 blynedd) £950 £950
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - Ceisiadau Newydd (trwydded 3 blynedd) £1,000 £1,100
Seremoni Preifat  £120 unigol £120 per person
Seremoni Preifat  £150 teulu £150 for a family

 
* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

 FFIOEDD AR GYFER NEWIDIADAU I'R COFRESTRIADCOST EBR 2020 - MAW 2021COST EBR 2021 - MAW 2022
Newid enw cyntaf o fewn 12 mis i gofrestru genedigaeth £40* £40*
Ystyriaeth o gywiriad gan Gofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol £75* £75*
Ystyriaeth o gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £ 90* £90*

 
 Gwasanaethau Sifil

LLEOLIAD DYDD/AMSERCOST EBR 2020 - MAW 2021COST EBR  2021 - MAW 2022
Swyddfa Cofrestru, Neuadd y Dref, Llandudno  2 tystion yn unig Dydd Llun-Dydd Gwenar 10yb - a cyn 12yp £57* £57
Eglwysi a Chapeli   Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 3yp £97* £97
Ystafell Tudno, Neuadd y Dref, Llandudno 15 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £195 £200
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 30 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £250 £260
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 30 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £350 £365
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 100 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £310 £320
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 100 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £350 £420
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Llun - Ddydd Iau 10yb - a cyn 5yp £395 £415
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Gwenar 10yb - a cyn 5yp £410 £430
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sadwrn 10yb - a cyn 6yp £425 £445
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul 10yb - a cyn 6yp £450 £470
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Wyliau Banc  10yb - a cyn 6yp £520 £540
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £520 £540
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul a Wyliau Banc  6yp - a cyn 8yp £625 £645

 
Seremoniau Dathlu

LLEOLIAD DYDD/AMSERCOST EBR 2020 - MAW 2021COST EBR  2021 - MAW 2022
Conwy Suite, Town Hall, Llandudno 30 guests (max) Dydd Llun-Dydd Gwenar cyn 6yp £175 £185
Conwy Suite, Town Hall, Llandudno 30 guests (max) Ddydd Sadwrn cyn 6yp £200 £210
Approved Premises i.e hotels etc   Dydd Llun-Dydd Gwenar cyn 6yp £235 £245
Approved Premises i.e hotels etc   Ddydd Sadwrn cyn 6yp £260 £270
Approved Premises i.e hotels etc   Ddydd Sul cyn 6yp £295 £315
Approved Premises i.e hotels etc   Wyliau Banc cyn 6yp £360 £370


* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

** Oherwydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol gall y cymhwysedd mwyaf ar gyfer Ystafell Tudno, Ystafell Conwy a’r Neuadd Ymgynnull fod yn wahanol i’r hyn a hysbysebir. Ffoniwch  01492 576525 i gael mwy o wybodaeth.

end content