Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Cofrestru


Summary (optional)
start content

Gall ffioedd newid, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru i gael manylion pellach.

Dylid gwneud pob siec ac archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'.

 GwasanaethFfi (Ebrill 2024 tan Mawrth 2025)
Tystysgrifau (Geni, Marwolaeth a Phriodi) £12.50*
Gwasanaeth cyflym (24 awr) £38.50*
Chwiliad Cyffredinol £20*
Postio a Phecynnu £5
Rhybudd o Briodas o £42*
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £55*
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £83*
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - adnewyddiad (trwydded 3 blynedd) £1,260
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - Ceisiadau Newydd (trwydded 3 blynedd) £1,500
Seremoni Preifat  £120 unigol
Seremoni Preifat  £150 teulu
Pensiwn Tramor / Tystysgrif Bywyd £22

 
* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

 Ffioedd ar gyfer newidiadau i'r cofrestriad|Ffi (Ebrill 2024 tan Mawrth 2025)
Newid enw cyntaf o fewn 12 mis i gofrestru genedigaeth £44*
Ystyriaeth o gywiriad gan Gofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol £83*
Ystyriaeth o gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £99*

 
Gwasanaethau Sifil

Lleoliad GwestaiDyddiadau ac amseroeddFfi (Ebrill 2024 - Mawrth 2025)
Ystafell Tudno, Neuadd y Dref, Llandudno 15 gwestai uchafswm Dydd Mawrth a Dydd Gwenar 10yb - a cyn 12yp £120
Ystafell Tudno, Neuadd y Dref, Llandudno 15 gwestai uchafswm Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £260
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 40 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £330
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 40 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £450
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 160 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £400
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 160 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £500
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Llun - Ddydd Iau 10yb - a cyn 5yp £510
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Gwenar 10yb - a cyn 5yp £525
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sadwrn 10yb - a cyn 6yp £540
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul 10yb - a cyn 6yp £580
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Wyliau Banc  10yb - a cyn 6yp £650
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £650
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul a Wyliau Banc  6yp - a cyn 8yp £750
Swyddfa Cofrestru, Neuadd y Dref, Llandudno 2 tystion yn unig Dydd Mawrth a Dydd Gwenar 10yb - a cyn 12yp £56*
Eglwysi a Chapeli   Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 3yp £104*


Seremoniau Dathlu

Lleoliad GwestaiDyddiadau ac amseroeddFfi (Ebrill 2024 - Mawrth 2025)
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 40 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Gwenar cyn 6yp £240
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 40 gwestai uchafswm Ddydd Sadwrn cyn 6yp £280
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Dydd Llun-Dydd Gwenar cyn 6yp £315
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sadwrn cyn 6yp £350
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul cyn 6yp £390
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Wyliau Banc cyn 6yp £460


* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

end content