Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Hysbysiadau Cyhoeddus - Cofrestru

Hysbysiadau Cyhoeddus - Cofrestru


Summary (optional)
start content

Deddf Priodasau 1994 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004

HYSBYSIR DRWY HYN fod CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY wedi derbyn cais gan y sefydliad(au) canlynol at ddiben cynnal priodasau sifil a seremonïau partneriaeth sifil:

SefydliadCyfeiriad      Dyddiad cyflwynoDyddiad olaf i wrthwynebu
Gwrych Castle Llanddulas Road, Abergele, LL22 8ET 19.05.2022 09.06.2022
Maenan Abbey Maenan Llanrwst LL26 0UL 19.05.2022 09.06.2022
St Georges Hotel Promenade Llandudno LL30 2LG 07.06.2022 29.06.2022
The Kinmel & Kinspa St Georges Road Abergele LL22 9AS 22.07.2022 12.08.2022
Gwydir Castle Llanrwst LL26 0PN 11.08.2022 01.09.2022


Gall unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu trwyddedu'r eiddo roi rhybudd ysgrifenedig, gan nodi'r rhesymau dros y gwrthwynebiad, o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, a'i gyfeirio at:

Gwasanaethau Cofrestru,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Neuadd y Dref,
Lloyd Street,
Llandudno,
LL30 2UP

 
Eiddo Wedi'i Gymeradwyo

end content