Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Ymgynnull - Neuadd y Dref Llandudno


Summary (optional)
Gyda'i safle canolog a'i addurniadau cain, mae'r Neuadd Ymgynnull yn lleoliad perffaith ar gyfer ystod o ddigwyddiadau cyhoeddus a phreifat.
start content
Cysylltwch â Neuadd y Dref Llandudno
Ewch

Mae'r Neuadd ymgynnull yn lle perffaith ar gyfer cyfarfodydd neu seminarau, arddangosfeydd, ffeiriau, seremonïau priodas, digwyddiadau cymdeithasol/preifat neu sioeau llwyfan!

Mae'r Neuadd Ymgynnull yng nghanol Llandudno yn yr adeilad rhestredig gradd II.  Mae'n ystafell amlbwrpas gyda mynediad ac offer llawn. Mae'r nodweddion gwreiddiol wedi cael eu hadfer yn brydferth gan wneud hwn yn lleoliad hyfryd. Mae'r cyfleusterau yn cynnwys cyntedd , toiledau gerllaw, toiledau i bobl anabl, Neuadd Ymgynnull, a chegin. Mae'n bosibl llogi'r ystafell unrhyw bryd rhwng 7am ac 11pm.

Manyleb Dechnegol

Maes TechnegolManylion 
Mesuriadau'r Ystafell 13 x 12.5 metr
Nifer y seddi 160 ar y llawr gwaelod
Arddangosfeydd Mae lle yn yr ystafell i 24 o stondinau bwrdd ar gyfer ffeiriau ac mae'n   addas ar gyfer   paneli arddangos
Symudol 3m x 6m
Byrddau 24 bwrdd trestl 1.8 x 8.0 metr
Goleuo Mae golau llwyfan ar gael (gofynnwch am fanylion)
Décor Coch Burgundy, aur a glas Wedgwood

 

Neuadd ymgynnull - Ffurflen archebu

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content