Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Llywodraethwyr Ysgolion Cyrsiau Llywodraethwyr Ysgol CiG – Cwricwlwm i Gymru A YSD (Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu)

CiG – Cwricwlwm i Gymru A YSD (Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu)


Summary (optional)
Llywodraethwyr Conwy yn unig.
start content

Manylion y cwrs:

Dyddiad  AmserLleoliadHyfforddwrGrŵp  Targed

05.05.19

6.00yh i 7.30yh

Iw gadarnhau

 

Pob Llywodraethwr/

 

CiG – Cwricwlwm i Gymru

Mae cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer lleoliadau ac ysgolion yng Nghymru. Bydd y cwricwlwm ar gael erbyn mis Ebrill 2019 at ddibenion cael adborth. Bydd fersiwn derfynol ar gael ym mis Ionawr 2020 a chaiff ei ddefnyddio ledled Cymru erbyn 2022.Bydd y cwricwlwm newydd yn pwysleisio ar roi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd. Bydd yn datblygu eu gallu i ddysgu sgiliau newydd a defnyddio’u gwybodaeth bynciol yn fwy effeithiol ac mewn ffordd fwy creadigol. Wrth i’r byd newid o’u cwmpas, byddan yn gallu addasu, a hynny mewn ffordd gadarnhaol.

https://youtu.be/hJjUiPkJbLU

YSD (Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu)

Mi fydd cyflwyniad GwE yn sicrhau fod llywodraethwyr yn ymgyfarwyddo a sut mae ysgolion yng Nghymru yn gweithredu fel Sefydliadau sy’n dysgu. Bydd yr arweiniad yn canolbwyntio ar y 7 dimensiwn sef:

  • Datblygu a rhannu gweledigaeth sy’n rhoi sylw i’r hyn y mae pob dysgwr yn ei ddysgu;
  • Creu a chefnogi cyfleoedd dysgu parhaus i bob aelod o’r staff;
  • Hyrwyddo dysgu mewn tîm a chydweithio ymhlith pob aelod o’r staff;
  • Sefydlu diwylliant o ymchwilio, arloesi ac archwilio;
  • Ehangu defnydd o systemau ar gyfer casglu a chyfnewid gwybodaeth a dysg;
  • Dysgu drwy’r amgylchedd allanol a’r system ddysgu ehangach;
  • Modelu a datblygu arweinyddiaeth ym maes dysgu.


Bydd y cyflwyniad hefyd yn canolbwyntio ar y themau trawsliniol fydd rhaid eu cael er mwyn sicrhau fod hyn yn gweithio yn effeithiol sef Amser, Technoleg, Ymddiriedaeth a meddwl gyda’n gilydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy