Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrsiau Llywodraethwyr Ysgol


Summary (optional)
start content

Trosolwg o Gyrsiau Llywodraethwyr Ysgol 2019/20

DyddiadCwrsAmserLleoliad
22/10/2019 Hyfforddiant Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt 4.00 – 5.30pm Coed Pella – Ystafell 102
06/11/2019 Hyfforddiant Hwb i Glercod 4.30 – 5.30yh Coed Pella – Ystafell 102
21/11/2019 Hyfforddiant Llywodraethwyr – Hyfforddiant AD 6.00 – 8.00pm Ysgol John Bright, Llandudno
27/11/19 - gohirio Hyfforddiant Hwb i Glercod 4.00 – 5.30pm Iw gadarnhau
03/12/2019 Hyfforddiant Llywodraethwyr -  Anghenion Dysgu Ychwanegol 5.30 – 7.00pm Coed Pella, Ystafell 102
05/12/2019 - gohirio *Hyfforddiant Llywodraethwyr – Dealltwriaeth o Ddata – Uwchradd 6.00 – 8.00pm Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
09/01/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr – Hyfforddiant Llywodraethwyr Newydd 6.00 - 7.30pm Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd   Llandudno 
30/01/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr – Bwrdd Llywodraethu Effeithiol 6.00 – 8.00pm Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn
27/02/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cwynion 6.00 – 8.00pm Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
24/03/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr - GDPR/Hwb/Cyfryngau Cymdeithasol 6.00 – 8.00pm Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd   Llandudno
04/06/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cyllid 6.00 – 8.00pm Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
05/05/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr – Cwricwlwm I Gymru a YSD (Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu) 6.00 – 7.30pm  Iw gadarnhau
25/06/2020 Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg – beth yw rol fy ysgol? 6.00 - 8.00pm Ysgol Dyffryn yr Enfys, Dolgarrog


*Ysgolion Cynradd – Llywodraethwyr newydd i gwblhau y modiwl e-ddysgu yma

Does dim hyfforddiant wedi ei drefnu ar gyfer clercod newydd yn 2019-20.  Dylai clercod newydd gwblhau’r modiwl e-ddysgu yma

Hyfforddiant Gorfodol - Hyfforddiant i Gadeiryddion Newydd, Dealltwriaeth o Ddata a Hyfforddiant Llywodraethwyr Newydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy