Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrsiau Llywodraethwyr Ysgol


Summary (optional)
start content

Trosolwg o Gyrsiau Llywodraethwyr Ysgol 2020

DyddiadCwrsAmserLleoliad

24/03/2020 - gohirio
caution

Hyfforddiant Llywodraethwyr - GDPR/Hwb/Cyfryngau Cymdeithasol

6.00 – 8.00pm

Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd   Llandudno

23/04/2020 - gohirio

Hyfforddiant Llywodraethwyr - Deall Data Perfformiad Ysgol – Uwchradd (Hyfforddiant Gorfodol)

6.00 - 8.00pm Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
05/05/2020 - gohirio Hyfforddiant Llywodraethwyr – Cwricwlwm I Gymru a YSD (Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu) 6.00 – 7.30pm  Awel y Mynydd
04/06/2020 - gohirio Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cyllid 6.00 – 8.00pm Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
25/06/2020 - gohirio Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg – beth yw rol fy ysgol? 6.00 - 8.00pm Ysgol Dyffryn yr Enfys, Dolgarrog


*Ysgolion Cynradd – Llywodraethwyr newydd i gwblhau y modiwl e-ddysgu yma

Does dim hyfforddiant wedi ei drefnu ar gyfer clercod newydd yn 2019-20.  Dylai clercod newydd gwblhau’r modiwl e-ddysgu yma

Hyfforddiant Gorfodol - Hyfforddiant i Gadeiryddion Newydd, Dealltwriaeth o Ddata a Hyfforddiant Llywodraethwyr Newydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy