Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrsiau Llywodraethwyr Ysgol


Summary (optional)
start content

Mae ein holl gyrsiau ar gael ar-lein naill ai trwy Hwb neu E-ddysgu:

  • Llywodraethwyr Newydd* (i’w gwblhau cyn pen 12 mis ar ôl y penodiad)
  • Cadeirydd Newydd* (i’w gwblhau cyn pen 6 mis ar ôl y penodiad)
  • Clerc Newydd* (i’w gwblhau cyn pen 12 mis ar ôl y penodiad)
  • Deall Data* (i’w gwblhau cyn pen 12 mis ar ôl y penodiad)
  • Diogelu - Cadw Dysgwyr yn Ddiogel
  • Diogelwch Ar-lein i Lywodraethwyr
  • Hyfforddiant GDPR i Ysgolion
  • Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)
  • Caethwasiaeth Fodern a Diogelu Oedolion
  • Y Corff Llywodraethu Effeithiol

Cysylltwch â Chlerc y Llywodraethwyr er mwyn iddynt gysylltu â llywodraethwyr@conwy.gov.uk a chael enw defnyddiwr a chyfrinair ar eich rhan. Sicrhewch eich bod yn newid eich cyfrinair ar ôl ei dderbyn er diogelwch.

Bydd Clerc y Llywodraethwyr yn rhoi’r ddolen gywir i chi ar gyfer pob cwrs.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, rhowch ddyddiad a thystiolaeth o gwblhau’r cwrs i Glerc y Llywodraethwyr.

*bydd methu â chwblhau'r hyfforddiant gorfodol o fewn y cyfnod amser penodedig yn arwain at atal eich rôl ar y Corff Llywodraethu.

end content