Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymgynghoriad Cludiant Ysgol: Amserlen


Summary (optional)
start content

Mae’r canlynol yn ddyddiadau allweddol yn y broses ymgynghori a phenderfynu.

1 Chwefror 2024: Dyddiad dechrau’r ymgynghoriad

4 Ebrill 2024:
 Dyddiad gorffen yr ymgynghoriad

Ebrill / Mai 2024:
 Cyhoeddi crynodeb o’r canfyddiadau ar y wefan

I'w gadarnhau:
 Cyflwyno adroddiad ar ganlyniadau’r ymgynghoriad ac unrhyw argymhellion cysylltiedig i’r Pwyllgor Craffu

I'w gadarnhau:
 Cyflwyno adroddiad i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar ganlyniadau’r ymgynghoriad ac unrhyw argymhellion cysylltiedig

I'w gadarnhau:
 Cyhoeddi’r Penderfyniad (yn ddibynnol ar ganlyniadau’r ymgynghoriad a chymeradwyaeth y Cabinet) 

1 Medi 2025:
 Gwneud newidiadau i’r polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol lle bo angen

Tudalen nesaf: Pam ydym ni’n ymgynghori rŵan?

end content