Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymgynghoriad Cludiant Ysgol


Summary (optional)
start grid

Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad cludiant o'r cartref i'r ysgol. 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau. 

Ceir crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad wedi'i gyhoeddi.

end grid