Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymgynghoriad Cludiant Ysgol


Summary (optional)
start grid

Arolwg ar Gludiant Am Ddim o’r Cartref i’r Ysgol yng Nghonwy

Oeddech chi’n gwybod bod Conwy, yn 2023, wedi helpu tua 3,900 o blant i gyrraedd yr ysgol bob dydd ar gludiant i’r ysgol am ddim?

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae costau cludiant i’r ysgol wedi codi o £5.8 miliwn i £6.5 miliwn, £700,000 yn fwy.

Nid ydym ni’n edrych ar y cludiant mae’n rhaid i ni ei ddarparu, ond ar y cludiant rydym yn dewis ei ddarparu. Rydym eisiau clywed eich barn chi. Mae’n bwysig gan fod angen i ni sicrhau ein bod yn defnyddio arian yn y ffordd orau.  Gwyliwch ein fideo yma.
start slider end slider


end grid