Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pam ydym yn moderneiddio ein hysgolion?


Summary (optional)
 
start content

Mae Conwy wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle cyfartal i gael yr addysg gorau posib.

Rhaid i ni sicrhau fod ein hadeiladau ysgol, adnoddau addysgu a phrofiadau dysgu disgyblion yn addas at bwrpas y byd heddiw, ac yn gallu paratoi ein plant a’n pobl ifanc ar gyfer byd yfory.

Yr her a wynebwn yw sicrhau bod ein hysgolion yn darparu’r amgylchedd priodol - addas i’r pwrpas - i alluogi ein plant a’n pobl ifanc gyflawni sgiliau bywyd o’r safon uchaf.

Prosiectau Cyfredol

Dogfennau Statudol

Cod Trefniadaeth Ysgolion

Strategaeth Moderneiddio Ysgolion Cynradd Conwy

Gwefan Ysgolion yr 21ain Ganrif

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy