Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prisiau Prydau Ysgol


Summary (optional)
Rydym yn annog pob plentyn i gael pryd o fwyd iachus a maethlon amser cinio a byrbryd yn ystod egwyl y bore.
start content
Prisiau prydau ysgol o 25 Ebrill 2022 ymlaen
Babanod £2.85
Cynradd £2.85
Uwchradd (Dewis Cinio Llawn ) £2.90
Prydau Oedolion (yn cynnwys TAW) £4.27
end content