Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prisiau Prydau Ysgol


Summary (optional)
Rydym yn annog pob plentyn i gael pryd o fwyd iachus a maethlon amser cinio a byrbryd yn ystod egwyl y bore.
start content

Prisiau prydau ysgol o Ebrill 2020 ymlaen

  • Babanod - £2.70
  • Cynradd - £2.70
  • Uwchradd (Dewis Cinio Llawn ) - £2.75
  • Prydau Oedolion (yn cynnwys TAW ) - £4.08
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy