Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Draeniau preifat


Summary (optional)
Cyfrifoldeb y deiliaid tŷ yw draeniau sy’n cario dŵr gwastraff o sinciau, peiriannau golchi, cawodydd, baddonau a thoiledau o fewn eu gardd eu hunain, cyn belled nad oes eiddo arall yn cysylltu ag ef.