Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Cyfradd TAW gostyngedig ar waith ailwampio

Cyfradd TAW gostyngedig ar waith ailwampio


Summary (optional)
start content

Os ydych chi’n adnewyddu eiddo heb ei feddiannu, efallai y byddai’n bosib elwa o gyfradd TAW gostyngedig ar waith adnewyddu.

Er mwyn cael eich ystyried, mae'n rhaid i'r eiddo fod wedi bod yn wag ers 2 flynedd o leiaf, ac yn uniongyrchol cyn dechrau'r gwaith adnewyddu.

Mae canllawiau CThEM yn nodi bod llythyr gan yr Awdurdod Lleol yn cadarnhau bod yr eiddo wedi bod yn wag am y cyfnod cymhwyso yn gwbl dderbyniol.  Ceir rhagor o wybodaeth yma: Adeiladau ac Adeiladu (TAW Hysbysiad 708) - GOV.UK (www.gov.uk).  Dylech siarad â’ch contractwr am hyn gan y bydd angen iddynt godi’r TAW cywir arnoch. 

Os hoffech drafod y cyfnod amser y mae eich eiddo wedi bod yn wag, cysylltwch â ni: 

Ffôn: 01492 574235
E-bost:
 taigwag@conwy.gov.uk

 

Noder na allwn ddweud wrthych beth sy’n gymwys na chadarnhau bod cyfradd TAW gostyngedig yn berthnasol i’ch eiddo. CThEM sy’n penderfynu ar y materion hyn.

end content