Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Cyfle i glywed newyddion a gwybodaeth berthnasol ar gyfer landlordiaid preifat yng Nghonwy.
start content

O ganlyniad i’r Coronafeirws, rydym yn dal methu cynnal y fforwm fel arfer.

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn eto yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl (NRLA) ac yn cynnal Fforwm Landlordiaid Conwy nesaf fel Gweminar.

Fe'ch gwahoddir i fynychu Gweminar Fforwm Landlordiaid Conwy.

Ddydd Iau 28 Ionawr  6.00pm – 7.30pm

Ymunwch â ni yn yr ystafell aros o 5.45pm.

 • Diweddariad deddfwriaeth a Covid-19, Calum Davies, NRLA
 • 5 mlynnedd o Doeth Rhentu Cymru, Be’ sy’mlaen? Bethan Jones, DRC
 • Ynghyd â gwybodaeth arall i landlordiaid

Cofrestrwch ar gyfer y Weminar drwy anfon e-bost atom ni yn Housingstrategy@conwy.gov.uk

Caiff y weminar ei recordio a bydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

Gweminarau Blaenorol

Fforwm Landlordiaid Conwy Hydref 2020

Roedd fforwm mis Hydref 2020 yn cynnwys:

 • diweddariad cynhwysfawr ar ddeddfwriaeth Cymru a’r DU yn effeithio landlordiaid preifat;
 • grant newydd i landlordiaid allu defnyddio eiddo gwag yng Nghonwy fel anheddau;
 • cais i landlordiaid ymateb i holiadur gan y sefydliad Cartrefi Cynnes i gefnogi’r cynnig ariannu. 

 

Fforwm Landlordiaid Conwy Gorfennaf 2020

Roedd fforwm mis Gorffennaf 2020 yn cynnwys:

 • adolygiad cynhwysfawr o ddeddfwriaeth a pholisi sy’n effeithio ar landlordiaid yng Nghymru ers mis Ionawr,
 • Trefniadau lleol ar gyfer trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth.
 • Cyngor am reoli eiddo yn ystod pandemig y coronafeirws
 • Newyddion am gynllun prydlesu â chymhorthdal newydd Llywodraeth Cymru
 • Gwybodaeth ynghylch benthyciadau ar gyfer datblygwyr eiddo i gynyddu cyflenwad o eiddo rhent

 

CBSC     NRLA

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy