Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Forwm Landlordiaid Conwy

Forwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Mae Cyngor Conwy yn eich gwahodd yn gynnes i gyfarfod nesaf Fforwm y Landlordiaid Yn cynnwys Sioe Deithiol Gogledd Cymru Cymdeithas Landlordiaid Preswyl .
start content

Dydd Iau 12 Medi 2019, 2.30 – 6.45 pm

Coed Pella
Swyddfeydd y Cyngor
Bae Colwyn
LL29 7AW

 

Rhaglen

2.30 – 5.00pm – Sioe Deithiol ‘Galw Heibio' Anffurfiol

Stondinau gwybodaeth gan fusnesau lleol a   gwasanaethau’r Cyngor yn cynnwys:

 • Budd-dal Tai 
 • Gorfodaeth Tai 
 • Y Gwasanaeth Tân
 • Gofal a Thrwsio 
 • Cefnogaeth Tenantiaeth SP 
 • TPAS Cymru

Blas ar sesiynau hyfforddi yn cynnwys:

 • 2.30pm - 3:00pm Barod i Rentu, Faye Willet
 • 3:00pm - 3:30pm Sut i wneud cais am daliadau rhent uniongyrchol - Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • 3.30pm - 4:00pm Arbed Ynni, Canolfan Gyngor ar Arbed Ynni Gogledd Cymru).
 • 4:00pm - 5:00pm Yr hyn sy’n allweddol wrth fuddsoddi mewn eiddo - Henry Davies, Cymdeithas Landlordiaid Preswyl
 • 5:00pm - 5:30pm Sut i wneud cais am daliadau rhent uniongyrchol - Yr Adran Gwaith a Phensiynau

 

5.30pm – 6.30pm – Cyfarfod Ffurfiol Fforwm y Landlordiaid.

 • Y diweddaraf gan Landlord News
 • Deddf Rhentu Cartrefi . Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?  Alex Weaver, HAWS
 • Landlordiaid hyderus, Tenantiaid hyderus. Douglas Haig. Cymdeithas Landlordiaid Preswyl.


Os ydych yn bwriadu mynychu, anfonwch e-bost at housingstrategy@conwy.gov.uk  neu ffoniwch Anna Williams ar 01492 576274.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy