Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Cyfle i glywed newyddion a gwybodaeth berthnasol ar gyfer landlordiaid preifat yng Nghonwy.
start content

O ganlyniad i’r Coronafeirws, rydym yn dal methu cynnal y fforwm fel arfer.

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn eto yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl (NRLA) ac yn cynnal Fforwm Landlordiaid Conwy nesaf fel Gweminar.

Fe'ch gwahoddir i fynychu Gweminar Fforwm Landlordiaid Conwy.

Ddydd Iau 15 Hydref  6.00pm – 7.30pm

Ymunwch â ni yn yr ystafell aros o 5.45pm.

  • Bydd yr NRLA yn rhoi diweddariad cynhwysfawr ar ddeddfwriaeth genedlaethol sy’n effeithio ar y sector, a
  • Bydd staff Cyngor Conwy yn rhoi diweddariad ar drefniadau a chyfleoedd gwasanaethau lleol.
  • Ynghyd â gwybodaeth arall i landlordiaid

Bydd yna fwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan pan fydd siaradwyr wedi eu cadarnhau 

Bydd modd i chi ofyn cwestiynau gan ddefnyddio’r cyfleuster teipio yn ystod y digwyddiad.

Cofrestrwch ar gyfer y Weminar drwy anfon e-bost atom ni yn Housingstrategy@conwy.gov.ukCaiff y weminar ei recordio a bydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

 

Gweminarau Blaenorol

Fforwm Landlordiaid Conwy Gorfennaf 2020

Roedd fforwm mis Gorffennaf 2020 yn cynnwys:

  • adolygiad cynhwysfawr o ddeddfwriaeth a pholisi sy’n effeithio ar landlordiaid yng Nghymru ers mis Ionawr,
  • Trefniadau lleol ar gyfer trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth.
  • Cyngor am reoli eiddo yn ystod pandemig y coronafeirws
  • Newyddion am gynllun prydlesu â chymhorthdal newydd Llywodraeth Cymru
  • Gwybodaeth ynghylch benthyciadau ar gyfer datblygwyr eiddo i gynyddu cyflenwad o eiddo rhent

 

CBSC     NRLA

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy