Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Fforwm Landlordiaid Ionawr 27, 2022

Fforwm Landlordiaid Ionawr 27, 2022


Summary (optional)
Mae’r fforwm yn gyfle i landlordiaid glywed newyddion, gofyn cwestiynau, cwrdd â landlordiaid eraill a chlywed am wasanaethau a fyddai efallai o ddiddordeb.
start content

Fe'ch gwahoddir i fynychu Gweminar Fforwm Landlordiaid Conwy.

O ganlyniad i’r Coronafeirws, rydym yn dal methu cynnal y fforwm fel arfer.

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn eto yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl (NRLA)

Ddydd Iau 27 Mis Ionawr  6.00 – 7.30pm

  • James Harland CCBC Rheolwr Polisi Cynllunio Strategol, Tai a Rennir: adolygu polisi cynllunio
  • NRLA Diweddariad ar y Ddeddf Rhentu Cartrefi
  • Cymorth i denantiaid sengl yng Ngogledd Cymru a Chonwy.

Cofrestrwch ar gyfer y Weminar drwy anfon e-bost atom ni cyn hanner dydd ar 27/01.22
strategaethtai@Conwy.gov.uk

Caiff y weminar ei recordio a bydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

CBSC     NRLA

end content