Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd y Dref Bae Colwyn


Summary (optional)
7 Rhiw Road, Bae Colwyn, LL29 7TE
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

  • Ystafelloedd Cyfarfod
  • Cyfleusterau cegin – Meicrodon, Tegell
  • Wi-Fi
  • Sgrin / Taflunydd
  • Siart troi
  • Maes Parcio Talu ac Arddangos y tu ôl i Neuadd y Dref

Gweithgareddau sydd ar gael:

  • Cyfarfodydd Cyngor y Dref
  • SSIE
  • Dosbarthiadau Cymraeg
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy