Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Cyfleusterau Cymunedol Bae Colwyn Canolfan Ieuenctid a Menter Gymunedol St Paul (SPYCE)

Canolfan Ieuenctid a Menter Gymunedol St Paul (SPYCE)


Summary (optional)
Rhiw Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7TG
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:


SYLWCH: Mae pob ymholiad nawr trwy swyddfa'r Plwyf neu Ficer St Pauls yn uniongyrchol.

Ficer: Reverend Christine R Owen
Ebost: vicarcolwynbay@btinternet.com
Cyfeiriad: Rhiw Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7TG

Gofal Bugeiliol: Swyddfa'r Plwyf ar 01492 531245 ynghylch Cymun Cartref ac ymweliadau i'r sâl a'r rhai sy'n gaeth i'r tŷ a gofal profedigaeth.

Archebion Dewi Sant: Bryn at 07926908571.

Cyfleusterau sydd ar gael:

  • Ystafelloedd cyfarfod
  • Prif Neuadd gydag Ardal Llwyfan (gyda mynediad ramp)
  • Toiledau i’r Anabl

Gweithgareddau a gynigir:

  • Zumba
  • Dawnsio Llinell
  • Grŵp Ieuenctid
end content