Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Porthllwyd


Summary (optional)
Ffordd Conwy, Dolgarrog, Conwy, LL32 8JU
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cyfleusterau TG,
 • Cyfleusterau Newid / Cawod
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Teledu
 • DVD / Blu-ray
 • Lle Chwarae Plant (Cyfleusterau awyr agored)
 • Mannau Parcio Ceir - 20

Gwasanaethay allgymorth / cymorthfeydd:

 • Cymorthfeydd A.S.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content