Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pafiliwn Cymunedol ac Ystafell Gyfrifiaduron Gymunedol


Summary (optional)
Y tu ôl i Ysgol Dolwyddelan, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0SZ
start content

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau cyffredinol ac archebu:

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Ystafelloedd cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cegin
 • Popty microdon
 • Popty
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Siart Troi
 • Bwrdd Gwyn
 • Bwrdd Smart
 • Taflunydd
 • Boeler Dŵr Poeth
 • Cyfleusterau Newid Babanod
 • Mannau Parcio Ceir - 20

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Cinio
 • Partïon
 • Sesiynau Celf / Crefftau
 • Sesiynau Grŵp TG Wythnosol
 • Dosbarthiadau Cymraeg
 • Arddangosiadau ffilm

Gwasanaethau Allgymorth / Cymorthfeydd:

 • Cymorthfeydd Janet Finch Saunders a Guto Bebb

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content