Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Aberconwy


Summary (optional)
Eglwysbach, Bae Colwyn, LL28 5UD
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Mr & Mrs Roberts
 • Ffôn: 01492 650377

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Partïon
 • Sefydliad y Merched
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Bowls Carped (misoedd y gaeaf)
 • Gwasanaeth Crefyddol (pob dydd Sul)
 • Cymdeithas Hanes

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content