Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd yr Eglwys Glan Conwy


Summary (optional)
Church Street, Glan Conwy, Bae Colwyn, LL28 5LY
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Roger Hadwin:

Sharon Doleman:

 • Ffôn:  07769 586349

 Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty Microdon
 • Popty
 • Sgrin Sleidiau Symudol
 • Bwrdd Taflunydd

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Cinio Bach
 • Partïon
 • Côr / Grŵp Drama
 • Bore Coffi ddydd Iau
 • Undeb y Mamau
 • Gwylnos Angladd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content