Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tŷ Cymunedol Rhodfa Caer


Summary (optional)
57 Cynlas, ger Rhodfa Caer, Bae Cinmel, LL18 5LP
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Clwb Cinio Bach
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Bingo 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content