Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Gymuned Llanelian


Summary (optional)
Cae Chwarae Llanelian, Llanelian Road, Llanelian, Bae Colwyn, LL29
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Gwyn & Delyth Jones  
 • Cyfeiriad: Delwyn, Llanelian, Bae Colwyn, LL29 8YT
 • Rhif Ffôn: 01492 517112

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Partïon
 • Sesiwn Gelf a Chrefft
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Gorsaf Etholiad
 • Sesiynau Hyfforddi
 • Cyfarfodydd Cymdeithas Seryddiaeth
 • Digwyddiadau Cymdeithasol
 • Ymarfer Band

Cyfleusterau awyr agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Cae Chwarae
 • Mannau Parcio Ceir - 10

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content