Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Llannefydd


Summary (optional)
Llannefydd, Dinbych
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Y Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir - 30

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Dawnsio Dilyniant
 • Badminton
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Sefydliad y Merched
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Côr / Grŵp Drama

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content