Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Garth Garmon


Summary (optional)
Capel Garmon, Llanrwst, LL26 0RN
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Mrs Anwen Naylor
 • Ffôn: 01690 760137
 • E-bost: philandanwen@yahoo.co.uk
 • Rhyd y Meirch, Cwm Penmachno, Betws-y-coed, Conwy, LL24 0RG

Y Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir - Lle ar y Ffordd

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Grŵp Drama
 • Cylch Meithrin
 • Ti a Fi
 • Gwersi Cymraeg
 • Garth Garmon Club
 • Cwis

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy