Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Bro Aled


Summary (optional)
Canolfan / Ysgol Bro Aled, Llansannan LL16 5HN
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Eifion Jones (Warden)  
 • Cyfeiriad: Gorlan, 8 Maes Aled, Llansannan, Hen Golwyn, LL16 5HT
 • Ffôn: 01745 870656
 • E-bost: eifion@broaled.co.uk

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cyfleusterau TG sydd ar agor i’r cyhoedd
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Taflunydd
 • Rhyngrwyd a Cyfrifiaduron (10)
 • Mannau Parcio Ceir - 40

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Chwist / Bridge
 • Sefydliad y Merched
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Côr Darby & Joan
 • Clwb Yr Heulwen
 • Disgos / Côr / Grŵp Drama
 • Clwb ar ôl ysgol
 • Cylch Meithrin
 • Cylch Ti A Fi
 • Ffermwyr Ifanc
 • Cymdeithas Hanes

Cyfleusterau Awyr Agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content