Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Gymunedol Penmaenan


Summary (optional)
1 Cowlyd Terrace, Stryd y Capel Penmaenmawr, LL34 6NN
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Mrs Vivienne Mooney
 • Cyfeiriad: 12a Cae Garnedd, Tregele, Bae Cemaes, Ynys Môn, LL67 0ED
 • Ffôn: 07952008694
 • E-bost: viv.mooney@hotmail.co.uk

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Microdon
 • Mannau Parcio Ceir - 5

Gweithgareddau a gynigir:

 • Clwb Ieuenctid
 • Dosbarthiadau Erobeg/Yoga/Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp Chwarae/Mam a'i Phlentyn
 • Grŵp i’r Rhai Dros 50 oed
 • Sesiynau Crefft/Celf
 • Clwb Colli Pwysau/Weightwatchers
 • Bwydydd Cydweithredol
 • Grŵp i’r Rhai dros 60 oed

Cyfleusterau awyr agored:

 • Llecyn Gemau Amlddefnydd
 • Cae Chwarae

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content