Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Newydd Penrhyn


Summary (optional)
10 Carolina Crescent, Bae Penrhyn, Llandudno, LL30 3HG
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Duncan Nicholls
 • Cyfeiriad: 12 Carolina Crescent, Bae Penrhyn, Llandudno, LL30 3HG
 • Rhif Ffôn: 01492 548111 E-bost: duncannicholls@hotmail.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Cegin
 • Popty
 • Griniau Bowlio
 • System Sain
 • Taflunydd a Sgrin
 • Llawr dawnsio pren crog
 • Mannau Parcio Ceir: 20

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Dilynol
 • Crefftau / Sesiynau Celf
 • Clwb Chwist / Bridge
 • Côr
 • Grŵp Theatr Gerdd Powerplay
 • Women Aglow
 • Grîn Fowlio Gefngrom
 • Croeso i Unrhyw Grwpiau Newydd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy