Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Dewi Sant


Summary (optional)
South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Theresa Curran (Gweinyddwr y Ganolfan)  
 • Cyfeiriad: d/o Canolfan Dewi Sant, South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 8RG
 • Rhif Ffôn: 01745 827766 / 07975 543020  
 • E-bost: dewisant@btconnect.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cyfleusterau TG
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG sydd ar agor i’r cyhoedd
 • Teledu y gellir ei chysylltu i liniadur ar gyfer cyflwyniadau
 • Mannau Parcio Ceir: 20

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Sesiynau Crefft Ymladd (Jiwdo / Aicido / Tai Chi / Carate)
 • Partïon
 • Grŵp dros 60 oed
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers, Côr / Grŵp Drama, Grŵp Chwarae / Mam a’i Phlentyn
 • Mae Cymunedau yn Gyntaf yn defnyddio’r cyfleuster ar gyfer gwahanol gyrsiau
 • Mae Clwb Strôc Abergele yn cyfarfod yn y cyfleuster
 • Mae Eglwys Dewi Sant yn y cyfleuster

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content