Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Addysg Pentrefoelas


Summary (optional)
Ysgol Pentrefoelas, Pentrefoelas, Betws y Coed, Conwy, LL24 0LE
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Siartiau troi
 • Cit Coginio
 • Mannau parcio ceir - 60

Gweithgareddau a gynigir:

 • Dawnsio Amrywiol
 • Dosbarthiadau Erobeg/Yoga/Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp Chwarae/Mam a’i Phlentyn
 • Snwcer
 • Tenis Bwrdd
 • Merched y Wawr
 • Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned
 • Côr/Grŵp Drama
 • Adran yr Urdd dan 12
 • Gyrfaon Chwist

Cyfleusterau awyr agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Cae Chwarae
 • Cwrtiau Tennis
 • Rhandiroedd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content