Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Goffa Rowen


Summary (optional)
Ystâd Llannerch, Rowen, Conwy, LL32 8YA
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir: 30

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Gwlad
 • Ioga
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn
 • Snwcer
 • Sesiwn Gelf a Chrefft
 • Sefydliad y Merched
 • Clwb Garddio
 • Bowls Mat Byr
 • Hanes Teulu
 • Grŵp Cymunedol Rowen
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Taflunydd, Stand a Sgrin

Cyfleusterau awyr agored:

 • Cae Chwarae

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content