Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Goffa Rowen


Summary (optional)
Ystâd Llannerch, Rowen, Conwy, LL32 8YA
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan ac ystafelloedd newid
 • Cegin
 • Popty
 • Stand taflunydd a sgrîn drydan
 • Siarty troi
 • Mannau Parcio Ceir: 20, mwy gerllaw
 • WiFi cyflym iawn
 • Mynediad a thoiled i’r anabl
 • System sain a dolen glyw
 • Ystafell snwcer

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Ioga
 • Partïon Pen-blwydd i Blant
 • Ti a fi / Sesiynau i Rieni a Phlant Bach, ddwywaith yr wythnos
 • Snwcer
 • Dau Grŵp Celf
 • Bowls Mat Byr
 • Grŵp Cymunedol Rowen
 • Pilates
 • Tai Chi
 • Dosbarthiadau Cymraeg
 • Gwerthu papurau newydd dyddiol
 • Swyddfa Bost Wythnosol
 • Sinema Gymunedol Rowen
 • Digwyddiadau codi arian

Cyfleusterau awyr agored:

 • Cae Chwarae gyda physt gôl
 • Carnifal a Ras Fryniau Rowen
 • Bwlch ffôn wedi'i fabwysiadu gan Neuadd Goffa Rowen, gyda diffibriliwr, gwasanaeth cyfnewid llyfrau a gwybodaeth leol

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content