Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Goffa Llanbedr a Thal-y-Bont


Summary (optional)
Llanbedr Road, Tal-y-Bont, Conwy
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty Microdon
 • Popty
 • Piano
 • Mannau Parcio Ceir: 30

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn 
 • Snwcer
 • Tenis Bwrdd
 • Sesiynau Crefft Ymladd (Jiwdo / Aicido / Tai Chi / Carate)
 • Sefydliad y Merched
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Bingo
 • Disgos
 • Perfformiadau Drama
 • Arddangosfeydd
 • Cyngherddau
 • Grwpiau Dawns

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy