Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eglwys Arfordir y Gogledd


Summary (optional)
Gors Road, Tywyn, LL22 9NR
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Cyfleusterau Gwneud Coffi
 • Mannau Parcio Ceir - 50

Gweithgareddau ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Cinio
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn
 • Grŵp dros 50
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Grŵp dros 60 oed
 • Clwb Plant

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content